Szakképzés az esélyegyenlőségért

SZAKISKOLA

A szakiskolai képzés első szakaszában a tankötelezettség teljesítésének érvényre jutása mellett a tanulóknak el kell sajátítaniuk azokat az általános készségeket és ismereteket, amelyek az életben való eligazodáshoz, továbbá a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz elengedhetetlenül szükségesek. A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés történik.
A szakiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. A szakképesítések, amelyek – viszonylag - kevés elméleti ismeretet, inkább gyakorlati készséget biztosítanak és szakképzettséget igénylő, elsősorban fizikai erőkifejtést kívánó meghatározott munkakörök, foglalkozások ellátására jogosítanak.
Az alábbiakban megtekinthetőek az intézményünkben oktatott szakmák.
<

Épület és szerkezetlakatos
teljes szakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg
 • épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi
A képzés ideje: 4 tanév, a végén OKJ-s vizsgával
A képzés ideje alatt a tanuló állami ösztöndíjban részesül a tanulmányi eredményének megfelelően

Kőműves
teljes szakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • előkészítő tevékenységet végez
 • egyszerűbb földmunkát végez
 • a munka megkezdéséhez szükséges mérési feladatokat lát el
 • vasalást, falazást és aljzatbetonozást végez
 • állványzatot és hagyományos zsaluzatot készít és bont
 • bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási munkákat végez
A képzés ideje: 4 tanév, a végén OKJ-s vizsgával
A képzés ideje alatt a tanuló állami ösztöndíjban részesül a tanulmányi eredményének megfelelően

Parkgondozó
részszakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása, képes:
 • felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
 • növényápolást végezni
 • eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
 • parkfenntartási, gondozási munkát végezni
A képzés ideje: 2 tanév, a végén OKJ-s vizsgával
A tanulmányok ideje alatt a tanuló tanulószerződéses ösztöndíjban részesül a tanulmányi eredményének megfelelően

Számítógépes adatrögzítő
részszakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számítógép-kezelési, szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél:
 • adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el
 • számítógépes adatrögzítést folytat
 • rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési feladatokat végez
A képzés ideje: 2 tanév, a végén OKJ-s vizsgával

Textiltermék összeállító

részszakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Üzleti kommunikációt folytat méretes és sorozatgyártás megrendelésnek megfelelően
 • Előkészíti a ruházati termék gyártását
 • Összeállítja a terméket az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően
 • Ruhaipari alsó-és felsőruházati termékeket készít méretes és sorozat gyártástechnológiával
 • Alkalmiruhát és korhű ruhát készít
A képzés ideje: 2 tanév, a végén OKJ-s vizsgával
A képzés ideje alatt a tanuló állami ösztöndíjban részesül a tanulmányi eredményének megfelelően

Családsegítő
részszakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A családsegítés célja a településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése. A probléma megszüntetése érdekében
 • tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási, és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségéről
 • tanácsadással segít
 • családgondozással elősegíti a probléma megoldását
A képzés ideje: 2 tanév, a végén OKJ-s vizsgával