1. Főoldal
  2. Karrier
  3. Rólunk
  4. Kapcsolat
  5. Adataim
Zöldmező Utcai Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Keszthely

Kollégiumi nevelés célja

A kollégiumi nevelés célja a diákotthon adta lehetőségekkel, sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása.

A kollégium feladatáról

A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy megteremtse a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akiknek a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket. A kollégium együttműködik az érdekelt iskolákkal, figyelembe véve azok pedagógiai célkitűzéseit.

Kollégium
Általános Iskola Szakiskola Kollégiumi hirek