• 30 593 8299
  • info@zoldmezo.hu

Zöldmező Utcai EGYMI
Keszthely

Általános Iskola

Tanulásban akadályozott gyermekek alapfokú gyógypedagógiai képzése

Iskola

Iskolai dokumentumok

            Az alábbi képekre kattintva megtekinthető és letölthető az intézmény         
    "Pedagógiai programja", "Szervezeti és Működési Szabályzata" és "Házirendje"

Pedagógiai program

  • Köszöntjük és útjára indítjuk az Olvasót, aki egy rövidke útikalauzt tart most kezében, iskolánk Pedagógiai programját. Egy rendhagyó útikalauzt, mely reményeink szerint megmutatja, honnan érkeztünk, s hová tartunk, s tények és adatok puszta felsorolása helyett hasznos és hű kalauzként kíván szolgálni azoknak, akik közelebbről szeretnének megismerkedni iskolánk oktató-nevelő munkájának részleteivel.

Szervezeti és Működési Szabályzat

  • Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény, a Köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek) tartalmazzák.

Házirend

  • A házirend határozza meg a tanulói kötelességek és jogok gyakorlásával, az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályokat. Ez a szabályozás nem irányulhat a jogszabályokban biztosított joggyakorlás korlátozására, megszüntetésére. Ezt a szabályzatot a nevelőtestület fogadja el az iskolai diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértésével. A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény mindennapi zavartalan működését.